Comics Bistro — Форум » Благата дума - хвърлен камък ;) » Ролеви игри

 1. DM

  fat bottom girl
  Joined: Ное '12
  Posts: 54

  offline

  Готовите герои пускайте тук - по малко навалица ще е в под-форума ако има просто една тема за герои.

 2. Mercury

  Член
  Joined: Ное '12
  Posts: 27

  offline

  Аз пък ползвах калкулатора на Азара:

  Име Mercury/Живак

  Пол Мъж
  Раса Елф
  Клас Wizard
  Уклон Neutral
  STR 8
  DEX 12 (+ 2 racial) = 14
  CON 12 (- 2 racial) = 10
  INT 18
  WIS 12
  CHA 12

  HP:4
  AC=1 (Dex)

  Fortitude Saving throw: 0
  Reflex Saving throw: 2 (Dex) + 3 (familiar) = 5
  Will Saving Throw: 2 (class) + 1 (Wis) + 2 (racial) = 5

  Основни Умения
  Concentration 4
  Decipher Script 4
  Knowledge (Arcana) 4
  Spellcraft 4

  Нетипични Умения
  Hide 2
  Move Silently 2

  +2 racial bonus on Listen, Search, and Spot checks

  Feat: Spell Penetration — +2 bonus on caster level checks to defeat spell resistance
  Езици: Common, Elven (от расата), Draconic, Sylvian, Aquan, Gnome

  Familiar: Себастиан (бял пор)

  Tiny Animal, Alertness, improved evasion, share spells, empathic link
  HP: 2
  Natural Armor Adj. +1
  Int 6
  Hit Dice: 1/2 d8 (2 hp)
  Initiative: +2
  Speed: 20 ft. (4 squares), climb 20 ft.
  Armor Class: 14 (+2 size, +2 Dex), touch 14, flat-footed 12
  Base Attack/Grapple: +0/–12
  Attack: Bite +4 melee (1d3–4)
  Full Attack: Bite +4 melee (1d3–4)
  Space/Reach: 2-1/2 ft./0 ft.
  Special Attacks: Attach
  Special Qualities: Low-light vision, scent
  Saves: Fort +2, Ref +4, Will +1
  Abilities: Str 3, Dex 15, Con 10, Int 2, Wis 12, Cha 5
  Skills: Balance +10, Climb +10, Hide +11, Move Silently +8, Spot +3
  Feats: Weapon Finesse

  Научени магии (в спелбука):
  Ниво 0:
  Resistance: Subject gains +1 on saving throws. (Abjur)
  Acid Splash: Orb deals 1d3 acid damage. (Conj)
  Detect Poison: Detects poison in one creature or small object. (Div)
  Detect Magic: Detects spells and magic items within 60 ft. (Div)
  Read Magic: Read scrolls and spellbooks. (Div)
  Daze: Humanoid creature of 4 HD or less loses next action. (Ench)
  Dancing Lights: Creates torches or other lights. (Evoc)
  Flare: Dazzles one creature (–1 on attack rolls). (Evoc)
  Light: Object shines like a torch. (Evoc)
  Ray of Frost: Ray deals 1d3 cold damage. (Evoc)
  Ghost Sound: Figment sounds. (Illus)
  Disrupt Undead: Deals 1d6 damage to one undead. (Necro)
  Touch of Fatigue: Touch attack fatigues target. (Necro)
  Mage Hand: 5-pound telekinesis. (Trans)
  Mending: Makes minor repairs on an object. (Trans)
  Message: Whispered conversation at distance. (Trans)
  Open/Close: Opens or closes small or light things. (Trans)
  Arcane Mark: Inscribes a personal rune (visible or invisible). (Univ)
  Prestidigitation: Performs minor tricks.(Univ)

  Ниво 1:
  Summon Monster I: Calls extraplanar creature to fight for you. (Conj)
  Tenser’s Floating Disk: Creates 3-ft.-diameter horizontal disk that holds 100 lb./level.(Evoc)
  Charm Person: Makes one person your friend. (Ench)
  Sleep: Puts 4 HD of creatures into magical slumber. (Ench)
  Color Spray: Knocks unconscious, blinds, and/or stuns 1d6 weak creatures. (Illus)
  Magic Missile: 1d4+1 damage; +1 missile per two levels above 1st (max 5). (Evoc)
  Shield: Invisible disc gives +4 to AC, blocks magic missiles. (Abjur)

  Екипировка:
  Dagger - 2 gp 1d3 1d4 19–20/×2 10 ft. 1 lb. Piercing or slashing
  Crossbow, light 35 gp 1d6 1d8 19–20/×2 80 ft. 4 lb. Piercing
  (20 bolts = 2 gp)
  Backpack 2 gp 2 lb.
  Spellbook, wizard’s 15 gp 3 lb.
  Waterskin 1 gp 4 lb.
  Spell component pouch 5 gp 2 lb.
  Flint and steel 1 gp
  Rations, trail (per day) 5 sp 1 lb. x 4
  Blanket, winter 5 sp 3 lb.
  Soap (per lb.) 5 sp 1 lb.
  Bedroll 1 sp 5 lb.
  Torch 1 cp 1 lb.
  Остатък: 9 зл, 8 ср, 7 мд

  Физическо описание: Среден на ръст, сребристобяла дълга коса, слаб и жилест. Очите му са гримирани и някои от жестовете му са леко маниерни. Облечен в Scholar's outfit.

  Характер: Леко надменен, като повечето уизарди. Хомосексуален, любопитен, саркастичен. Злопаметен и в отделни случаи - отмъстителен.

  История: Родителите му са добре образовани елфи, които са достатъчно заможни, за да дадат добро образование на всичките си деца. Името "Живак" е получил като прякор в Академията заради бялата си коса и грациозните си движения. Там е открил и влечението си към мъжете, както и първия си любовник. След двугодишна страстна връзка партньорът му охладнява и го заменя с нов фаворит. Покрусен и с разбито сърце Живак напуска Академията и се оказва сам в недружелюбния външен свят.

 3. Bo

  Член
  Joined: Ное '12
  Posts: 46

  offline

  Бородрип Антинют (Бо)
  Race: Human
  Classes: Cleric 1
  Deity: -, Alignment: NG
  21 години, мъж,186 см, 79 кг
  Cleric Domains: Healing, War (Favored weapon: Scimitar)

  HP: 10/10
  AC: 17 Touch: 11 Flat-footed: 16
  Fort: 4 Will: 5 Ref: 3
  Scimitar: +3, 1d6+2, 18-20x2

  STR 14 (+2)
  DEX 12 (+1)
  CON 14 (+2)
  INT 14 (+2)
  WIS 16 (+3)
  CHA 8 (-1)

  AC: 10 + 1 (Dex) + 2 (Shield) + 4 (Armor) = 17
  Flat-footed: 16 Touch: 11

  Промение по Cleric класа за героя ми след обсъждане с водещия: Губи turn undead и следните class skills: Knowledge (arcana), Knowledge (religion), Spellcraft. Получава Sense Motive като class skill и един файтърски фийт - Power Attack.
  Skills: Concentration 4 + 5 = 9, Heal 4 + 3 = 7, Knowledge (History) 4 + 2 = 6, Craft (Blacksmithing) 2 + 2 = 4, Profession (Cook) 2 + 3 = 5, Sense Morive 4+3=7
  Languages: Common, Dwarven, Giant
  Feats: Weapon Proficiency (Simple + Scimitar), Armor Proficiency (All), Shield Proficiency
  Endurance, Skill Focus (Concentration),Power attack, Weapon Focus (Scimitar)

  Memorized Spells:
  0:Guidance, Mending, Purify Food and Drink
  1:Comprehend Languages, Endure Elements, Cure Minor Wounds*
  * Domain spells
  Caster level 1, Healing caster level 2

  Items: Scimitar (4 lb, 7.5* gp), Scale Mail(30 lb, 25* gp), Heavy Steel Shield (With Spikes) (20 lb, 15* gp), Explorer's Outfit (5 lb, 0* gp)
  Backpack(2 lb, 2 gp), Bedroll (5 lb, 1 sp), Crowbar (5 lb, 2 gp), Fling&Steel (-, 1 gp), Belt Pouch (1/2 lb, 1 gp), Waterskin (4 lb, 1 gp), 4xTrail Rations(4x1 lb, 4x5sp), Hempen Rope (10 lb, 1 gp), 5xTorch (5x1 lb, 5x1 cp), Whetstone (1 lb, 2 cp), Sunrod (1 lb, 2 gp)
  Artisan's Tool (Smithing) (5 lb, 5 gp), Healer's Kit (1 lb, 50 gp, 10 uses), Wooden Holy Symbol (-, 1 gp)
  17 gp, 10 sp, 33 cp (беден е човека, не е 20 ниво да действа само с PP)

  Описание: Висок, широкоплещест, як, с къса черна коса и кафяви очи, леко грозноват.

  История: Бо е закрмен с истории за големите, славни битки на миналото и силните, мъдри герои, които често сами побеждават няколко дузини дракони. От малък проявява интерес към военното изкуство и още на 12 се записва в местната милиция, където развива допълнително уменията си. През това време открива и друг свой талант - лечението. Следващите няколко години прекарва помагайки на лечителя на селото, готвейки и подържайки оръжията и броните на милицията, тренировки и патрули. През годините като по чудо лекува сериозни болести - местният свещенник твърди, че това е дар от Пелор. Бо не го интересува особено от кой е дар, тъй като не е виждал нито Пелор, нито някое друбо божество, но решава да го използва. След като събира достатъчно пари си купува и изковава екипировка и напуска родното си село в търсене на слава и богатства.

  Характер: Тих и самовглъбен, весел сред приятели или след няколко питиета.

  Свещенният му символ е с формата на сърце. На анатомично правилно сърце.

 4. Fluke

  Член
  Joined: Ное '12
  Posts: 60

  offline

  Fluke Liskova
  Race: half-elf
  Class: rogue/крадец
  Alignment: Chaotic Good
  Deity: The Lady
  Gender: F, age: 24; height: 188cm, weight: 57kg

  STR 12
  DEX 16
  CON 14
  INT 14
  WIS 10
  CHA 12

  HP:6
  AC:10+3(DEX)+2(armour)=15

  Fortitude:2
  Reflex:5
  Will:0

  Feats: Nimble fingers

  Skills:
  bluff - 2
  climb - 2
  disable device - 4
  hide - 4
  jump - 1
  knowledge (local) - 2
  listen - 3
  move silently - 4
  open lock - 4
  search - 4
  spot - 4
  use magic device - 3
  use rope - 3

  (+1 racial bonus on Listen, Search, and Spot checks)

  Languages: Common, Dwarven, Gnome, Halfling

  Gear:
  misc: backpack (2gp); pouch, belt (1gp); bedroll (1sp); blanket, winter (5sp); torch (1cp); flint and steel (1gp); rations, trail *4 (2gp); waterskin (2cp); thieves' tools (30gp); rope, hempen (1gp); grappling hook (1gp);
  armour/clothes: leather armour (10gp), explorer's outfit (0gp);
  weapons: dagger, punching (2gp); sword, short (10gp); shortbow (30gp); arrows (20)*4 (4gp);
  ===============
  edit: -4cp (a mug of ale)
  остатък: 29 gp 30 sp 5cp

  Описание: (твърде) висока, стройна, червеникаква коса

  История:
  Дете на самотна майка, Флюк израства в неголямо търговско градче. От малка помага с шетането и поддръжката на страноприемницата на майка си, развивайки практичността и сръчността си. Разнообразните приключенски истории, слухове, легенди и прочие разкази за Света Навън, които чува ежедневно в кръчмата, я вдъхновяват и подхранват любопитството й до такава степен, че се научава да отключва стаите и ковчежетата на гостите на страноприемницата - единствено с невинната цел да разглежда странните притежания на интересните пътешественици. В последствие един ден (вече 19-годишна) бива хваната да бърка в сандъка на известен приключенец и обвинена в кражба. Успява да се измъкне по чиста случайност и за да спаси майка си от позор и неприятности, избягва от града. Скита се известно време, докато най-сетне не си намира работа в малък крайпътен хан. Прекарва там четири години, докато не успява да събере пари да осъществи мечтата си - да опознае света като приключенец.
  Макар и полуелф, Флюк не знае елфически поради силната неприязън на майка й към елфите, довела до категоричният й отказ детето й да се запознае с културата на Вечния народ. Не се обвързва с никое конкретно божество, което не значи, че обратното не е вярно...

  Характер: на пръв поглед отвеяна и вятърничава, налудничава, добродушна... при по-внимателно "вглеждане" изникват изненади - сарказъм, рязкост, хитрост.

 5. Nigel

  Член
  Joined: Ное '12
  Posts: 62

  offline

  Name Nigel Pinter (Найджъл Пинтер)
  Race Human
  Аge 31
  Class Bard 1lvl
  Alignment Neutral
  Religion -

  HP 5/5

  STR 10 (0)
  DEX 15 (+2)
  CON 8 (-1)
  INT 14 (+2)
  WIS 11 (0)
  CHA 17 (+3)

  SAVES
  Fortitude (con) -1
  Reflex (dex) 4
  Will (wis) 2

  Armor Class 10+2(dex)=12 (бронята не е облечена в момента)

  SKILLS
  Languages: Common, Elven, Gnome, Draconic, Goblin, Orc, Giant
  Bluff 4
  Concentration 4
  Diplomacy 4
  Knowledge (History) 4
  Perform (Sing) 4
  Perform (String) 4
  Sense Motive 4
  Use Magic Device 4

  SPELLS
  Prestidigitation
  Resistance
  Summon Instrument
  Ghost sound

  FEATS
  Skill focus (Concentration)
  Point Blank Shot

  Екипировка:
  Traveler's outfit, Backpack (2gp, 2lb), Bedroll (1sp, 5lb), Flint and steel (1gp), Pouch (1gp, 1/2lb), Waterskin (1gp, 4lb) Fiddle (common musical instrument, 5gp, 3lb), 10xCandle (1sp), Book (15gp, 3lb) Spell component pouch (5gp, 2lb), 5xRations (2.5gp, 5lb) Ink (8gp), Inkpen (1sp)
  Dagger (2gp, 1lb), Shortbow (30gp, 2lb,) 3xArrows(60, 3gp, 9lb), Leather armor (10gp, 15lb)
  Пари: 29gp 2sp

  Физическо описание:
  171см, жилест и слаб, с тъмни очи и тъмнокестенява чуплива коса. Обикновено ходи небръснат с дни, лицето му има леко уморен и износен вид, което го кара да изглежда доста по-възрастен, отколкото е, а хигиенните му навици са доста непостоянни, но поради някаква причина минава за чаровник. Вероятно поради дребното му телосложение, дружелюбният и честен (поне на вид) поглед и фактът, че изобщо не носи на пиене, хората го намират за безопасен и дори малко безпомощен (което често пъти му помага с жените, когато му се прииска да се повъргаля в сеното или има нужда някой да му изпере ризата). Освен това си струва да си около него, когато запее или хване цигулката.

  История:
  Син на безименен китоловец и наивна кръчмарска дъщеря, Найджъл прекарва детството си в странноприемницата на невзрачно, мрачно и студено рибарско селце. Майка му, едва 14-годишна, умира при раждането и въпреки че е копеле и по дефиниция позор за семейното име, дядо му го отглежда с всичката любов, на която е способен един сприхав, пропит старец. Научава го да чете и пише, както и да свири на цигулка, с което забавлява посетителите в кръчмата. С времето момчето се научава и да пее грубиянските моряшки песни, популярни сред рибарите и китоловците с приятен, леко дрезгав глас.
  Дядо му умира, когато Найджъл е на 22. Опитва се да поддържа сам странноприемницата, но не му се отдава и след около година я губи заради дългове. Без пари, семейство или някакъв сериозен занаят, напуска селото. Известно време пее по крайпътни кръчми. Покрай цялата свлоч, която пъпли по пътищата открива, че има природен талант с езиците, както и почти нездрав интерес към истории, в които главният герой е разчленен, одран, сварен или смлян по някакъв друг креативен начин. Накрая се присламчва към опашката от търговци, готвачи, леки момичета и псевдо-лечители, следващи патрулираща войскова част. Изкарва по малко пари, като развлича войниците с музика и прости трикове, а при нужда помага при разпитите на пленници като преводач. Любимец е на групичката курви, които обслужват бойците и дори без малко да стане баща. Девет месеца войниците го задяват, наричайки го "татко Пинтер", но детето се ражда мъртво. Някъде по това време Найджъл се разболява тежко и така и не успява да се оздравее напълно - често го мъчат пристъпи на раздираща кашлица.

 6. Chakravorti

  Член
  Joined: Ное '12
  Posts: 7

  offline

  Име: Нишам Чакраворти
  Раса: Човек (23 г)
  Клас: Друид
  Уклон: Системен

  HP:8
  AC:10 +1(DEX) +2(Аrmour)

  Заложби:
  STR 14
  DEX 12
  CON 13
  INT 12
  WIS 17
  CHA 8

  Fortitude:
  Reflex:
  Will:

  Основни Умения
  Concentration: 4 + 1(CON)
  Handle Animal: 4 - 1(CHA)
  Heal: 4 + 2 + 3(WIS)
  Knowledge (Nature): 4 + 1(INT) + 2(Druid)
  Survival: 4 + 2 + 3(WIS) + 2(Druid)
  Craft (Carpentry): 4 + 1(INT)

  Езици: Общия, Друидски, Долноземски

  Feats
  Skill Focus (Concentration) +3 Concentration
  Self-Sufficient: +2 Heal, +2 Survival

  Специални умения (Друид)
  Animal companion
  Nature Sense: +2 Knowledge (Nature), + 2 Survival
  Wild Empathy

  Подготвени Магии
  0-во ниво: 3 - Cure Minor Wounds, Guidance, Resistance
  1-во ниво: 1+1 - Entangle, Hide From Animals

  Предмети
  Пари: 4 зл, 10 ср, 9 мд
  Club: x3 (3x3фт) << 1d6, до 10 стъпки
  Sling: x101 (0 фт) << 1d4, до 50 стъпки
  Bullets: x100 (5х5 фт)
  Scimitar: x1 (4 фт) << 1d6, критичен удар 18-20
  Leather Armor: x1 (15 фт) << +2 AC, +6 макс бонус, +10% провал на магии, 30 стъпки
  Shield, light wooden: x1 (5 фт) << +1 AC, -1 умения, +5% провал на магии

  Artisan's tools: x1 (5 фт)
  Holly and mistletoe: x25 (0 фт)
  Explorer's outfit: x1 (8 фт) (безплатен)
  Wine common (pitcher): x1 (6 фт)
  Backpack (empty): x1 (2 фт)
  Bedroll: x1 (5 фт)
  Blanket, winter: x1 (3 фт)
  Caltrops: x1 (2 фт)
  Candle: x99 (0 фт)
  Chalk: x10 (0 фт)
  Flint and steel: x1 (0 фт)
  Hammer: x1 (2 фт)
  Pouch, belt (empty): x1 (0.5)
  Rations, trail (1 day): x7 (1х7 фт)
  Soap: x1 (1 фт)
  Whetstone: x1 (1 фт)
  ---------------------------
  Общо тегло: 100.5 фт (леко е до 58 фт, тежко от 116 фт, максимално при 175 фт)

  "Аз съм Чакраворти, скромен дърводелец. С моята съпруга Сумати живеем в малка къщурка в планината. Далеч от града. Аз в тия гори съм се родил и израстнал, както и моя баща преди мен. Сумати пък е от клана Гурдун - на дивите хора. Те нямат градове и вместо вода пият вино и животинска кръв.
  А моят син Пранайчо вече е голямо момче. Тъкмо научи буквите и може да смята на пръсти до десет. На мен се е метнал. Та съм решил, че е време да го задомим. От моя баща знам, а и по себе си съдя, че като пораснат децата, по-трудно ще излезеш на глава с тях за тия неща.
  Затова съм решил да отида до града. Да дърводелствам. Ама с едно око, така, да се оглеждам. Аз съм човек консервативен и вярвам в здравите семейни ценности. Ама съм и с отворено съзнание. Толкова... като гражданин съм направо. Претенции няма да имам към снахата. Достатъчно е да ходи на два крака и да получи одобрението на Сумати и на клана Гурдун. И не само да ходи, ще е хубаво и да може да бяга бързо... сериозно говоря.
  Според мен у всеки човек си има нещо ценно и уникално. На едни майката Природа е дала естествен чар. Други като мен имат разсъдлив ум. А трети да речем, като моята съпруга, достолепната Сумати, притежават... присъствие.

  Ще облека старата кожена ризница, ако още ми става и ще взема една по-здрава цепеница, че по пътищата около градовете понякога бродят разбойници. Аз нищо че съм така, по-едър. Те и на по-едри налитат.
  Ще взема и малкия Джаф с мене, че няма кой да го гледа. Той повече от мен се радва на пътя животинката. Ей го, вече души на вратата. Айде да тръгвам, че нямам търпение."


RSS емисия за отговорите по темата

Отговор

Трябва влезете, за да напишете отговор.

Comics Bistro — Форум | Задвижван от bbPress | Дизайн и поддръжка от Ивайло Драганов | Хостинг от ICN.Bg